Archiwum styczeń 2017


Wywóz śmieci Warszawa
30 stycznia 2017, 11:00

Jeśli uważasz za bardzo śmieci, zamów worek lub kontener

 

Co tworzę spośród nimi dokonać? - dziwi się Ryszard Kozłowski, któremu po remoncie na działki nazbierało się trochę niepotrzebnych rzeczy. Postanowił umieścić je na przyczepkę i wywieźć na miejskie wysypisko śmieci. A tam ich nie przyjęto. - Poinformowano mnie wywóz gruzu Warszawa, że z indywidualnych osób śmieci nie przyjmują.

 

Przyczepka pana Ryszarda nie mieści wiele śmieci. Trochę zbędnego styropianu, kawałki starego a zagranicznych rzeczy, które pozostają po remoncie. Ryszard Kozłowski postanowił je wywieźć na miejskie wysypisko. Tak działał zawsze, od kiedy pamięta.

 

Nie dla swoich - Osoba, która prowadzi wysypisko zawsze znaczyłaby moje śmieci, wystawiała rachunek, ja je wysypywałem a uważał problem z góry - wyznaje pan Ryszard. Tym jednocześnie było inaczej. Z wysypiska przyjechał z wszystkim wózkiem, bo tam nikt nie chciał przyjąć śmieci. - Powiedzieli mi, że z prywatnych osób odpadów nie przyjmują - mówi pan Ryszard. -- To co stanowię już spośród nimi zrobić? Wywieźć do lasu? Właśnie nie można, ale jeżeli miasto będzie rozwijało taką formę, toż mężczyzny oczywiście będą wytwarzać - żali się. Potrzebne jest prawo Razem z swym prawem, każdy właściciel posesji powinien być kartę z wyspecjalizowaną marką na wywóz śmieci. W ruchu spośród tymże na jakiejś posesji powinien zostać kontener na braki. Wyjątek stanowią jedynie rodziny dwuosobowe, które zamiast kontenera mogą liczyć dobry worek na śmieci. A mimo wszystko wymaga zatem do mienia takiej umowy. - Dania na wywóz śmieci wydaje starostwo powiatowe oraz burmistrz - wyjaśnia Andrzej Kiełkucki, zastępca prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim, które jest administratorem bielskiego wysypiska. - Firma, która wywozi śmieci na wysypisko powinna posiadać wymagane zezwolenia, uprawnienia i wygodny sprzęt. Parę lat ulgi Jak się okazuje, na bielskie wysypisko śmieci już od dobrych paru lat osoby prywatne nie mogą wywozić śmieci. - Ale że ktoś już przywiózł je na nasze wysypisko, to zakładaliśmy je - tłumaczy Andrzej Kiełkucki. - W szczególnym przypadku, na pewno połowa tych śmieci dotarła do przydrożnych rowów. Ale przy okazji informowaliśmy, jakie obowiązują metody i zakazy. A do dużo typów zatem nie docierało. I w celu powinien było definitywnie zakazać wywożenia śmieci osobom prywatnym. Przedsiębiorstwo Komunalne znalazło jednak rozwiązanie dla gospodarstw, które wytworzą więcej śmieci niż zmieści się ich w kontenerze. - Można u nas zamówić 120-litrowe worki w przeróżnych kolorach - informuje prezes Kiełkucki. - Dzięki temu z razu zwraca się segregację śmieci. Worki żółte przeznaczone są na butelki typu pet. Niebieskie na makulaturę, a czarne na odpady komunalne. Worek czarny kosztuje 5 złotych, niebieski - 3 złote, a żółty złotówkę. W sumie worka wliczona jest usługa wywiezienia zgromadzonych śmieci i nasza firma, jeżeli widzi taki worek, odpowiedzialna jest do jego wywiezienia. Na gruz kontener Do worków na wywóz odpadów Warszawa trupów nie załadujemy gruzu, szczególnie istotniejszych kawałków, które pozostały przy remoncie. Firma może i odmówić wywozu śmieci, jeżeli wśród nich widzą się kawałki gruzu. - Mógłby on uszkodzić bęben samochodu, którym wywożone są odpady - tłumaczy Andrzej Kiełkucki. - W takim przypadku należałoby zamówić specjalny kontener, którym wywieziemy gruz. - Ale nie będę zamawiał dużego kontenera na pół metra sześciennego śmieci - dziwi się Ryszard Kozłowski. - Cóż, takie są przepisy i wymagamy ich wykonywać - wzrusza ramionami prezes Kiełkucki.

Kontenery na gruz Warszawa
30 stycznia 2017, 10:54

Jeśli posiadasz zbyt bardzo śmieci, zamów worek lub kontenerCo stanowię z nimi zrobić? - zastanawia się Ryszard Kozłowski, któremu po remoncie na działek nazbierało się trochę niepotrzebnych rzeczy. Postanowił załadować je na przyczepkę i wywieźć na miejskie wysypisko śmieci. A tam ich nie przyjęto. - Poinformowano mnie wywóz odpadów Warszawa, że z indywidualnych osób śmieci nie przyjmują.Przyczepka pana Ryszarda nie mieści wiele śmieci. Trochę zbędnego styropianu, kawałki rodzice oraz innych sprawy, które pozostają po remoncie. Ryszard Kozłowski zdecydował je wywieźć na miejskie wysypisko. Tak wyglądał zawsze, od kiedy ma.Nie dla własnych - Osoba, która prowadzi wysypisko zawsze ważyła moje śmieci, wystawiała rachunek, ja je niszczył także posiadał kłopot z osoby - wyznaje pan Ryszard. Tym razem było inaczej. Z wysypiska przyjechał z szerokim wózkiem, bo tam nikt nie chciał przyjąć śmieci. - Powiedzieli mi, że z prywatnych osób odpadów nie przyjmują - mówi pan Ryszard. -- To co liczę dziś spośród nimi sprawić? Wywieźć do lasu? Właściwie nie można, ale jeżeli miasto będzie robiło taką metodę, to ludzie oczywiście będą tworzyć - żali się. Niezbędne jest prawo Razem z miejscowym prawem, każdy właściciel posesji powinien posiadać kartę z wyspecjalizowaną firmą na wywóz śmieci. W kontaktu spośród tymże na każdej posesji powinien zostać kontener na braki. Wyjątek stanowią jedynie rodziny dwuosobowe, które zamiast kontenera mogą dysponować poważny worek na śmieci. Ale mimo wszystko poleca zatem do mienia takiej umowy. - Dania na wywóz śmieci wydaje starostwo powiatowe oraz burmistrz - wyjaśnia Andrzej Kiełkucki, zastępca prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim, które jest administratorem bielskiego wysypiska. - Firma, która wywozi śmieci na wysypisko powinna mieć wymagane zezwolenia, prawa i zdrowi sprzęt. Parę lat ulgi Kiedy się okazuje, na bielskie wysypisko śmieci już od dobrych paru lat osoby swoje nie mogą wywozić śmieci. - Ale jeżeli ktoś już przywiózł je na bliskie wysypisko, to pobierali je - tłumaczy Andrzej Kiełkucki. - W różnym przypadku, na pewno część tych śmieci dotarła do przydrożnych rowów. Ale przy okazji informowaliśmy, jakie obowiązują formy i zakazy. Ale do wielu mieszkańców toż nie docierało. Natomiast w tyle trzeba było definitywnie zakazać wywożenia śmieci osobom prywatnym. Przedsiębiorstwo Komunalne znalazło jednak rozwiązanie dla gospodarstw, które wytworzą więcej śmieci niż zmieści się ich w kontenerze. - Można u nas zamówić 120-litrowe worki w innych kolorach - informuje prezes Kiełkucki. - Dzięki temu od razu sprowadza się segregację śmieci. Worki żółte poświęcone są na butelki typu pet. Niebieskie na makulaturę, i czarne na braki komunalne. Worek czarny kosztuje 5 złotych, niebieski - 3 złote, a żółty złotówkę. W cenie worka wliczona jest pomoc wywiezienia zgromadzonych śmieci a bliska firma, jeżeli widzi taki worek, zobowiązana jest do jego wywiezienia. Na gruz kontener Do worków na kontenery na gruz Warszawa pyłków nie załadujemy gruzu, szczególnie istotniejszych kawałków, jakie zostały przy remoncie. Firma może i odmówić wywozu śmieci, jeżeli wśród nich wykrywają się kawałki gruzu. - Mógłby on uszkodzić bęben samochodu, którym wywożone są odpady - tłumaczy Andrzej Kiełkucki. - W takim wypadku należałoby zamówić specjalny kontener, którym wywieziemy gruz. - Natomiast nie będę zamawiał dużego kontenera na pół metra sześciennego śmieci - zastanawia się Ryszard Kozłowski. - Cóż, takie są przepisy i potrzebujemy ich wykonywać - wzrusza ramionami prezes Kiełkucki.